Bezpieczny Kredyt 2%

Program Bezpieczny Kredyt 2% ruszył oficjalnie od lipca 2023 roku.

Kto może dostać bezpieczny kredyt 2%?

Kredyt może uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

Wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł. Kredyt można otrzymać na mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Dopłata

Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego to różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.
Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat.

Limit cenowy

Jedynym ograniczeniem jest cena nieruchomości.

Maksymalna kwota do uzyskania Bezpiecznego Kredytu 2% różnicowana jest następująco:

  • Singiel 500 tys.
  • Małżeństwo 600 tys.
  • Związek nieformalny ze wspólnym dzieckiem 600 tys.

Brak wymogu posiadania wkładu własnego

Istnieje możliwość połączenia „BEZPIECZNEGO KREDYTU 2%” z „GWARANCJĄ WKŁADU WŁASNEGO”. W takim przypadku brak limitów ceny za m².

2% percentage rate icon on a white background